พื้น SPC 830-1A Silver Sand Villa พัทยา

SPC 830-1A