อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถ.พระราม 9

พื้นกระเบื้องยาง 2 mm ทากาว

ป้ายกำกับ: vinyl