บ้านพักอาศัยโครงการ Mews เทียนทะเล 15

กระเบื้องยาง G06