บ้านพักอาศัยโครงการเนอวานา ดีไฟน์ ศรีนคริทร์-พระราม 9

ลามิเนต 1832