บ้านพักอาศัย ย่านพระราม 9

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์โอ๊คปัดเสี้ยนลายก้างปลา